Hanar

Rettx Just Like Heartbreak Hotel - Jojo

Svensk Utställningschampion

Ögon ua, Patellaundersökt ua

Slutmätt 26 cm

e: SE UCH Percy Kaveta Bohemia

u: Ante Poire Rose Queen - Bella